100 o ddelweddau o gelfyddyd o Gymru – I’r rhai o bob oedran sy’n hoffi celfyddyd.

A Wales Art Collection

Casgliad Celf Cymru

Mae’r cyhoeddiad dwyieithog unigryw newydd hwn,
sy’n cynnwys 3 elfen, wedi cael ei gynllunio i ddangos ansawdd ac amrywiaeth y
celfyddydau gweledol yng Nghymru.

 Wedi’i gomisiynu’n arbennig gan
Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru
i helpu gydag addysgu celf yng Nghymru,
mae’r prosiect, nid yn unig yn adnodd hanfodol
ar gyfer addysgu celf ar lefelau
cynradd ac uwchradd, ond mae hefyd
yn ddathliad gwych o’n diwylliant gweledol.

 Mae newydd gael ei gyhoeddi ac mae ar gael yma nawr – yn uniongyrchol oddi wrth y cyhoeddwyr.