100 o ddelweddau o gelfyddyd o Gymru – I’r rhai o bob oedran sy’n hoffi celfyddyd.

A Wales Art Collection

Casgliad Celf Cymru

Mae’r set hon o 50 o gardiau mawr yn gasgliad amrywiol a chyfoethog o dros 100
o ddelweddau o Gymru ddoe a heddiw,
mewn amrywiaeth o gyfryngau.

Mae’r tu cefn i bob cerdyn yn rhoi manylion am
yr arlunwyr a’r celfyddydwaith sydd arno, ynghyd â llawer o ddatganiadau gan yr arlunwyr eu hunain.

Mae’r cardiau wedi’u llunio i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth ym mhob C.A. (a thu hwnt). Mae’r prosiect yn ganllaw unigryw i gelfyddyd yng Nghymru i selogion o bob oedran.

Trefnir y cardiau A3 yn ôl thema, megis: Bywyd Llonydd, Glofa, Llygredd, Gwead, Ffydd, Cynefin, Fflora, Tirlun, Artistiaid ac ati.
Mae’r artistiaid yn cynnwys: Kyffin Williams, Ceri Richards, Thomas Jones a Gwen John.

A Wales Art Collection

Amrywiaeth gwaith celf

Wedi’u hargraffu’n wych mewn lliw llawn, mae’r darnau celf yn cynnwys paentiadau olew, argraffiadau, darluniau, cerfluniau a ffotograffau
o gasgliadau ledled Cymru.

Y testun i gyd yn ddwyieithog

Mae’r testun dwyieithog ar gefn y cardiau yn cynnig cyfoeth o wybodaeth am yr artistiaid a’u gwaith
i bob athro a disgyblion hŷn.

A Wales Art Collection

Cardiau wedi’u hargraffu’n hyfryd

Mae’r cardiau, sy’n cael eu gwerthu mewn ffolder, wedi cael eu hargraffu ar gerdyn 300gsm
wedi’i lamineiddio. Cliciwch yma i weld PDF sampl
o ddwy ochr y cardiau A3.