100 o ddelweddau o gelfyddyd o Gymru – I’r rhai o bob oedran sy’n hoffi celfyddyd.

A Wales Art Collection

Casgliad Celf Cymru

Gall disgyblion, myfyrwyr ac oedolion o bob oed ddefnyddio’r CD Rom hwn, sy’n cynnwys 100 o ddelweddau, yn yr ystafell ddosbarth ar gyfrifiadur neu fwrdd gwyn, neu adref.

Mae’n cynnwys eiconau chwiliadwy
o bob delwedd a, phan cânt eu dewis, byddant yn ymestyn i lenwi’r sgrin.

Gellir dewis penawdau Cymraeg neu Saesneg
sy’n disgrifio’r ddelwedd a ddewiswyd (artist, teitl, dyddiad, maint, cyfrwng, oriel, perchennog a.y.y.b.) a’u gosod ar y sgrin.

Mae geirfa ddwyieithog o dermau celf, yn nhrefn yr wyddor, wedi cael ei chynnwys er gwybodaeth.

Mae’r CD Rom yn addas ar gyfer cyfrifiaduron (Windows PC) a Mac.

Page4b-Colour-845x560

Addas ar gyfer y rhan fwyaf o cyfrifiaduron

Anghenion: Windows PC 7 neu diweddarach.
Apple Mac OS 10.7 neu diweddarach

Hawdd i’w ddefnyddio

Caiff y CD ei werthu mewn cas DVD plastig.
Cliciwch yma i weld PDF sampl o’r CD Rom.