Celf & A.G.

A Wales Art Collection

Dysgu Celf yng Nghymru – Teaching Art in Wales

Mae’r prosiect newydd hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Alan Torjussen, y Golygydd a greodd
Dysgu Celf yng Nghymru/Teaching Art in Wales ym 1996 (cardiau A3 dwyieithog, llawlyfr dwyieithog i athrawon, a fideos Cymraeg a Saesneg).

Mae’r set o adnoddau (sy’n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion yng Nghymru o hyd) yn hollol gydnaws ac ategol i’r prosiect newydd hwn,
A Wales Art Collection/Casgliad Celf Cymru.

Mae’r llawlyfr dwyieithog i athrawon,
Dysgu Celf yng Nghymru, a’r fideos Cymraeg a Saesneg ar gael oddi wrth Genesis, yma.

Mae cynyrchiadau eraill Genesis ar gael o hyd isod.

Book-845x560

Llawlyfr Dysgu Celf yng Nghymru

Llyfr dwyieithog i athrawon. 120 o dudalennau. Cynhyrchwyd mewn cydweithrediad â Gwasg
Prifysgol Cymru 1996.

Teaching-art-in-Wales-845x

DVD neu Fideo Dysgu Celf yng Nghymru

DVD neu VHS 30 munud ar gyfer athrawon.
Swyddogion orielau, artistiaid ac athrawon yn darparu help gyda darnau cymhleth o gelf.
(Fersiwn Saesneg ar gael hefyd.)

Living-Religion-in-Wales-845X500

DVD neu VHS Fideo Crefydd Fyw yng Nghymru

Un o brosiectau eraill y tîm yw’r rhaglen 3 x 15 munud ar gyfer Addysg Grefyddol yng Nghyfnod Allweddol 2, gyda llyfr i athrawon.
(Fersiwn Saesneg ar gael hefyd.)